Giấy in bill, hóa đơn, decal tem nhãn

Giấy in bill in hóa đơn, Giấy in bill decal

Giấy in bill Khổ K80, khổ k57

Giấy in hóa đơn tính tiền cho cafe, quán ăn, nhà hàng, in bill cho quán trà sữa

Giấy in cho phần mềm cukcuk, giấy cảm nhiệt siêu thị, giấy cuộn cho máy Pos cà thẻ ngân hàng, giấy tính tiền Kiotviet, giấy cho phần mềm 365, bill tính tiền siêu thị

Giấy in tính tiền Quận 1, quận 2, quận 3, giấy in tại HCM

Các loại mẫu giấy: K80 x 45, K80 x 65, K80 x 80, K57 x 45, K57 x 38

Giấy in decal tem nhãn, Giấy in bill decal

Decal cho máy in tem mã vạch: Xprinter 350B, máy in Bixolon, in tem antech, máy in mã vạch Zebra

Tem nhãn cho quán trà sữa, tem dán ly trà sữa, tem trà sữa Royal tea

Tem trà sữa HCM, decal dán ly Royal tea, tocotoco, tea