Kênh Youtube – Hướng dẫn sử dụng

Kênh Youtube Tin Thông (Tại đây)

Pos cầm tay kết hợp phần mềm Kiotviet:

Kết nối máy in với phần mềm sapo: