Download

Driver máy in hóa đơn Antech, Xprinter, Epson, Bixolon

Driver máy in mã vạch Xprinter

Driver máy in mã vạch Xprinter 2

Driver máy in mã vạch Godex

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm bán hàng V2

Phần mềm bán hàng V3

Phần mềm Label Matrix

Phần mềm bán hàng cafe, trà sữa, nhà hàng

Phần mềm in tem Batender

Phần mềm bán hàng Shop offline 7.0

Driver máy in K80 2022

Đổi IP máy in

Driver máy in Xprinter 

Tải – Download Driver máy in hoá đơn Xprinter

For Model: XP-C58A/XP-581IQ/XP-C58H/XP-581IIK/XP-T58K/XP-58IL/XP-T58L/XP-T58H/XP-C58K/XP-58IIK

Driver máy in hóa đơn Xprinter 76mm
Dành cho phiên bản: XP-Q200, XP-A260H, XP-A200H, XP-V320N, XP-K200L
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP-T890H, XP-S200M/ XP-S260M/ XP-S300M, XP-S300L, XP-E200M / XP-E260M/ XP-E300M
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP-A260M , A300M/XP-V320N , XP-V330N, XP-S300N / S200N, XP-S300H / S200H
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models:XP-V323H/330H,XP-E230H/E300H, XP-E200L/E260L,XP-D300M
80 mm Receipt Printer Drivers
For Models: XP -R330H,XP-A260N,XP-D230H/ XP-D300H,XP-T230L /T300L

Tải – Download Driver máy in tem nhãn mã vạch Xprinter

2-inch Máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-236B, XP-233B, XP-243B, XP-237B, XP-235
3-inch Máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-365B/ XP-303B/ XP-350B/350BM/ XP-370B/370BM
4-inch máy in tem nhiệt for Windows
For models: XP-470B/ XP-420B/ XP-450B /XP-DT427B/ XP-DT108B
Máy in mã vạch chuyển nhiệt (sử dụng ribbon)
XP-TT425B, XP-TT426B/437B, XP-TT428B/436B, XP-TT424B/434B, XP-H500B/H500E, XP-H400B/H400E